Dreisprung - Qualifikation - Männer (06.03.2009)

Übersicht

Qualifikationsweite: 16,85

1 Jaanus Uudmäe EST 17,06 Q
2 Dzmitry Dzetsuk BLR 16,96 Q
3 Karl Taillepierre FRA 16,88 Q
4 Viktor Yastrebov UKR 16,78 q
5 Fabrizio Donato ITA 16,65 q
6 Igor Spasovkhodskiy RUS 16,58 q
7 Yevgeniy Plotnir RUS 16,50 q
8 Jules Lechanga FRA 16,49 q
9 Vladimir Letnicov MDA 16,41
10 Klim Vorobyev RUS 16,38
11 Jaroslav Dobrovodský SVK 16,36
12 Yevhen Semenenko UKR 16,14
13 Teddy Tamgho FRA 15,94
14 Daniele Greco ITA 15,76
15 Alin Anghel ROU 15,56


Athlet 1. 2. 3.
Jaanus Uudmäe 16,39 16,49 17,06
Dzmitry Dzetsuk x 16,96 -
Karl Taillepierre 16,29 16,88 -
Viktor Yastrebov 16,66 16,78 -
Fabrizio Donato x 16,65 -
Igor Spasovkhodskiy 16,58 x x
Yevgeniy Plotnir 16,28 16,50 16,24
Jules Lechanga 16,47 x 16,49
Vladimir Letnicov 16,41 x x
Klim Vorobyev 15,99 16,38 16,28
Jaroslav Dobrovodský 16,05 16,36 15,14
Yevhen Semenenko 15,64 x 16,14
Teddy Tamgho 15,94 x x
Daniele Greco x x 15,76
Alin Anghel 15,56 14,94 x